Per. May 19th, 2022

Torik Familyası: Uskumrugiller (Scombridae). Yaşadığı yerler: Atlas Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Zelekbalıkçıköyü. Özellikleri: Sırtı mavi ve çizgili, yanları gümüşi renkte bir deniz balığı. Boyu bir metre kadar olabilir. Konservecilikte ve lakerde de önemlidir. Çeşitleri: Denizlerimizde tek türdür. Yaşa göre, kestane palamudu, çingene palamudu, palamut, zindandelen, torik, sivri, altıparmak gibi isimler alır.

 Uskumrugiller familyasından eti lezzetli bir balık. Torik ve palamut aynı tür balığın farklı yaşlardaki isimleridir. Sırtı mavimtrak, yan ve karın kısmı gümüşidir. Tombul vücudu yanlardan basık olup, her iki uçta daralır. Kafası kabaca sivrilmiş, kuyruk sapı ince uzundur. Göğüs yüzgeçleri bölgesi ufak, sık pullarla kaplıdır. İki sırt yüzgeci vardır. İkinci sırt ve anal yüzgeci, kuyruğa doğru küçük yüzgeççikler (pinnul) takip eder. Ağzı sivri ve kuvvetli dişlerle kaplıdır. Küçük balıklarla beslenir. Yüzme kesesi yoktur. Saatte40 kmhızla yüzerler. Palamutların ağızları biraz açık, göğüs yüzgeçleri gerilmiş, sırt yüzgeçleri kısılmış olarak yüzdükleri görülür. Solungaçlarını havalandırmak ve batmamak için devamlı yüzmeleri gerekir.

 Palamut aslen Akdeniz balığıdır. Belirli aylarda Karadeniz, Zelekbalikciköyü ve  Marmara’ya iniş çıkışlar yapar. Mayıs ortalarından başlayarak haziran sonu veya temmuz başlangıcına kadar ürer. Uskumruların tersine olarak, Ege ve Marmara’dan Karadeniz’e yumurtlamaya çıkar. Sonra tekrar geldikleri yerlere dönerler.

 Bu balığın büyüklüklerine göre her yaşın bir adı vardır. En küçüğü “kestane palamudu”dur. Çifti450 gramgelir. Sonra “çingene palamudu” adını alır. Çifti 750 grama yaklaşır. Onun da büyüğü “palamut”tur, 1-2 kggelir. Palamuda iki yaşında “torik”, üç yaşında “sivri”, daha büyüklerine “piçota” veya “altıparmak” denir. Beş yaşındaki bir azman torik 10 kiloya yakın gelir.

 Palamut denizlerimizde çok tutulan lezzetli bir balıktır. Eti esmerdir. Enine veya uzunlamasına kesilen dilimler şeklinde kızartılarak yenir. Konservecilikte ve Lakerde de önemli bir yer tutar.

Not: Torik balığı Rize nın Pazar İlçesinin Zelekbalıkçıköyü önlerinde iki saat açıkta hersene mutlaka görünür ve avlanır. Zelekbalıkçıköyü Torik balığının Karadeniz yöresinde en önemli uğrak yeridir.(Bilgi Uçar Avcı Gırgırı Reisi Ömer OĞUZ)

 


www.lazbalikci.com lazbalikci

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir